توضیحات:

  • ابتدا از این قسمت اقدام به ارسال تصویر طرح نمایید تا طی 24 ساعت تایید یا عدم تایید آن اعلام شود.
  • در صورت تایید طرح، درخواست ارسال اصل طرح به طراح داده خواهد شد.
  • طراح به هیچ عنوان حق انتشار طرح ارسالی به هات کِت را در جاهای دیگر ندارد.
  • طرح ارسالی باید اثر خود ارسال کننده باشد.
  • درصورتیکه در هر زمانی عدم صحت تعلق اثر به ارسال کننده اثبات گردد، تمام مسئولیت قانونی و قضایی موضوع بر عهده ارسال کننده طرح می باشد.
  • طرح ارسالی باید از کیفیت مطلوب و همچنین رعایت قواعد چاپ (مد رنگ، خط برش و ...) برخوردار باشد.
  • بدیهی است طرحهایی که از نظر گرافیکی و طراحی، متفاوت و در سطح بالایی باشند تایید خواهند شد.
  • در صورت پذیرفته شدن طرح، پس از دریافت اصل فایل هزینه مربوطه به شماره کارت بانکی ثبت شده در پروفایل کاربر واریز خواهد شد.
 
 
 
فرمتهای مجاز:
zip , rar , jpeg , jpg , png , gif , psd
حجم 10 مگابایت قابل قبول است